24. lis 2023

Digitalizujeme školu

Projekt uspěl ve výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu prevence digitální propasti. Dotace byla poskytnuta z Národního plánu obnovy. Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro všechny žáky.

13. srp 2019

Vybudování odborné
školní producentské firmy

Cílem projektu je vytvoření materiálního zázemí pro vznik producentské školní firmy, která by byla schopná zpracovávat reálné zakázky pro subjekty z odborné praxe.

19. pro 2019

Šablony na Creative Hill College Zlín (Šablony II)

Projekt Šablony na Creative Hill College Zlín je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit a mnoha dalších.

19. pro 2019

Podpora Střední školy filmové,
multimediální a počítačových technologií (Šablony I)

Projekt Podpora Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 _035/0006683) podpořený z výzvy č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I.