Vybudování odborné
školní producentské firmy

ZETA 2

Cílem projektu je vytvoření materiálního zázemí pro vznik producentské školní firmy, která by byla schopná zpracovávat reálné zakázky pro subjekty z odborné praxe. V rámci projektu chceme zajistit studentům příjemné a motivující prostředí, které bude podporovat moderní výukové metody s využitím digitálních technologií v rámci řemeslného vzdělávání, aby mohly být plně rozvíjeny odpovídající klíčové kompetence ve vazbě na budoucí uplatnění studentů na trhu práce.

Realizací projektu dojde k rozvinutí odborných dovedností v oblasti řemeslného vzdělávání a při práci s digitálními technologiemi.

Hlavní aktivity projektu:

 • stavební úpravy a rekonstrukce stávajících prostor
 • vybavení těchto prostor potřebným inventářem a technickými a učebními pomůckami
 • spolupráce s partnerskými školami
 • využití výstupu projektu v rámci středního, zájmového a základního vzdělávání

Identifikace operace

 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010868
 • Identifikace žádosti (Hash kód): mBvCxP
 • Zkrácený název projektu: SFŠ Zlín – Vybudování odborné školní producentské firmy

Projekt

 • Číslo programu: 06
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Název projektu: Vybudování odborné školní producentské firmy
 • Číslo výzvy: 003/06_16_067/IPRÚ_16_01_005
 • Název výzvy: 7.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 2.4-PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • Název projektu CZ: Vybudování odborné školní producentské firmy
 • Název projektu EN: Building a professional school production company

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

TAU 1