Šablony na Creative Hill College Zlín (Šablony II)

Projekt Šablony na Creative Hill College (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014927) je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. Projekt probíhá od září 2019 do srpna 2021. V projektu je naplánováno několik vzdělávacích kurzů pro pedagogy, využití metody CLIL ve výuce, tandemová výuka učitelů, zapojení odborníků z praxe do vyučování, finanční podpora pozice Školní kariérový poradce. Mimo to škola pořídila 22 tabletů, které zmodernizují a zatraktivní výuku i mimo předměty IT.