Pedagogický tým

Složení pedagogického týmu se u nás dá rozdělit na stálé pedagogy povinných předmětů dle středoškolských osnov a na pedagogy odborných oborových předmětů z řad profesionálů podnikajících v příbuzných oborech v ČR a zahraničí. V této sekci si Vám dovolujeme představit stálé pedagogy a pracovní tým školy.

Mgr. Martina Růžičková

Mgr. Martina Růžičková

Ředitelka / Výchovná poradkyně
email hidden; JavaScript is required
Základy společenských věd Seminář ZSV
Mgr. Blahoslav Fajmon, Th.D.

Mgr. Blahoslav Fajmon, Th.D.

Zástupce ředitelky/4. C
email hidden; JavaScript is required
Základy společenských věd Seminář ZSV Multimediální tvorba 3D
Mgr. Miroslava Gregorová

Mgr. Miroslava Gregorová

Zástupkyně ředitelky
email hidden; JavaScript is required
Dějiny výtvarné kultury Dějepis
Mgr. Šárka Adamcová

Mgr. Šárka Adamcová

1. B
email hidden; JavaScript is required
Český jazyk a literatura
Bc. Martin Davidov

Bc. Martin Davidov

email hidden; JavaScript is required
Ateliér fotografie
MgA. Hana Háblová, DiS.

MgA. Hana Háblová, DiS.

vedoucí zaměření MD/4. B
email hidden; JavaScript is required
Výtvarná příprava
BcA. Tereza Chovancová

BcA. Tereza Chovancová

email hidden; JavaScript is required
Střih AVD Úvod do střihu AVD
BcA. Martina Chytková

BcA. Martina Chytková

email hidden; JavaScript is required
Produkce a producentství AVD Úvod do audiovize
Ing. Renata Klepšová

Ing. Renata Klepšová

email hidden; JavaScript is required
Ekonomie Základy účetnictví a podnikání v oblasti multimédií
Ing. Jana Klinkovská

Ing. Jana Klinkovská

email hidden; JavaScript is required
Základy mediální výchovy
Ing. Michal Kmiť

Ing. Michal Kmiť

email hidden; JavaScript is required
Multimediální tvorba 3D
Mgr. Jozef Kováčik

Mgr. Jozef Kováčik

email hidden; JavaScript is required
Anglický jazyk Základy společenských věd Seminář ZSV
Ing. Jaroslava Krmela Vacková

Ing. Jaroslava Krmela Vacková

2. A
email hidden; JavaScript is required
Environmentální výchova Základy mediální výchovy Základy přírodních věd
MgA. Martin Kukal

MgA. Martin Kukal

email hidden; JavaScript is required
Animace
MgA. Robin Lipo

MgA. Robin Lipo

email hidden; JavaScript is required
Realizace nestandardních scén Režie a scenáristika AVD
Mgr. Michal Molek

Mgr. Michal Molek

1. A
email hidden; JavaScript is required
Marketing a teorie reklamy Tělesná výchova
Mgr. Renáta Molová

Mgr. Renáta Molová

2. B
email hidden; JavaScript is required
Anglický jazyk
Ing. Adam Němec

Ing. Adam Němec

email hidden; JavaScript is required
Ateliér 3D počítačových her Ateliér vývoje multimediálních aplikací Programování 2D her a aplikací Programování 3D počítačových her Programovací jazyk Java Programování webových stránek Úvod do programování a základy robotiky
Mgr. Jiří Pometlo

Mgr. Jiří Pometlo

4. A
email hidden; JavaScript is required
Dějiny výtvarné kultury Dějiny filmu Praktická analýza AVD Teorie umění a analýza uměleckých děl
MgA. Vít Přibyla

MgA. Vít Přibyla

email hidden; JavaScript is required
Zvuková složka multimediálního díla
Dalibor Silný, DiS.

Dalibor Silný, DiS.

email hidden; JavaScript is required
Ateliér filmové tvorby - výroba Úvod do audiovize Úvod do technologie výroby AVD
Mgr. Jarmila Sýkorová

Mgr. Jarmila Sýkorová

3. A
email hidden; JavaScript is required
Matematika Seminář z matematiky
BcA. Matěj Šak

BcA. Matěj Šak

email hidden; JavaScript is required
Multimediální tvorba 3D
MgA. Ivan Štrobl

MgA. Ivan Štrobl

email hidden; JavaScript is required
Animace Aplikace Adobe Photoshop
Ing. Jaromír Švejda, Ph.D.

Ing. Jaromír Švejda, Ph.D.

Vedoucí zaměření VMA/3. C
email hidden; JavaScript is required
Ateliér mobilních aplikací Bezpečnost informačních systémů Databáze a programování MySQL NoSQL databáze Programovací jazyk C++ Programovací jazyk JavaScript Softwarové inženýrství
Mgr. Zuzana Teličková

Mgr. Zuzana Teličková

email hidden; JavaScript is required
Anglický jazyk
MgA. Miriama Trnavská

MgA. Miriama Trnavská

email hidden; JavaScript is required
Ateliér multimediální 3D tvorby
MgA. Jonáš Vacek

MgA. Jonáš Vacek

vedoucí zaměření MT
email hidden; JavaScript is required
Ateliér filmové tvorby
Zeno Václavík

Zeno Václavík

email hidden; JavaScript is required
Ateliér - kamerová cvičení Kamera AVD
Mgr. Tereza Valíková

Mgr. Tereza Valíková

2. C
email hidden; JavaScript is required
Anglický jazyk Český jazyk a literatura Seminář českého jazyka
Mgr. Barbora Večerková

Mgr. Barbora Večerková

3. B
email hidden; JavaScript is required
Aplikace Adobe Photoshop Ateliér multimediální 2D tvorby Počítačová grafika
Ing. Viktor Vráblík

Ing. Viktor Vráblík

1. C
email hidden; JavaScript is required
Hardware a PC sítě Internet, elektronická komunikace a sociální sítě Úvod do programování WWW stránek Základy informatiky