Rekonstrukce ateliéru
Karla Zemana

Hlavním předmětem projektu je modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana pro výuku multimediální tvorby žáků. Jedná se o místo s významným geniem loci. Cílem projektu je vybudování moderního školního ateliéru včetně všech souvisejících prostor, ve kterém budou žáci využívat moderní digitální technologie za účelem osvojení praktických dovedností, které jim umožní lepší uplatnitelnost na trhu práce. Součástí projektu jsou bezbariérové úpravy – vybudování výtahu.

Realizací projektu vznikl moderní školní ateliér, ve kterém žáci využívají moderní digitální technologie za účelem osvojení praktických dovedností, došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů a ke zvýšení jejich technického a praktického potenciálu především zdokonalením jejich dovedností a usnadněním jejich vstupu do zaměstnání či podnikání.

Jaké aktivity byly v projektu realizovány?

 • stavba a stavební úpravy
 • pořízení materiálně-technického vybavení učeben a výukových prostor
 • zkvalitnění konektivity školy
 • venkovní úpravy – sadové úpravy a pořízení nového mobiliáře v exteriéru školy
 • zajištění bezbariérovosti školy

Identifikace operace

 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002732
 • Identifikace žádosti (Hash): 9LNHGP
 • Zkrácený název projektu: SFŠ Zlín – Modernizace odborné učebny - Ateliéru Karla Zemana

Projekt

 • Číslo programu: 06
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Číslo výzvy: 06_16_050
 • Název výzvy: 33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODOBORNÝCH ŠKOL (SVL) – SC 2.4
 • Název projektu CZ: Modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana
 • Název projektu EN: Modernizace of The Professional C

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.