6. říj 2020

Podpora mladých filmových talentů v rámci
česko-slovenské přeshraniční spolupráce

Hlavní aktivitou projektu je propojení českých studentů Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., a mládeže ze Slovenska při tvorbě filmových propagačních spotů.

5. říj 2020

Active citizens

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola připojila k programu Active Citizens, který v České republice organizuje nezisková společnost Člověk v tísni.

13. srp 2019

Rekonstrukce ateliéru
Karla Zemana

Hlavním předmětem projektu je modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana pro výuku multimediální tvorby žáků.

13. srp 2019

Vybudování odborné
školní producentské firmy

Cílem projektu je vytvoření materiálního zázemí pro vznik producentské školní firmy, která by byla schopná zpracovávat reálné zakázky pro subjekty z odborné praxe.

19. pro 2019

Šablony na Creative Hill College Zlín (Šablony II)

Projekt Šablony na Creative Hill College Zlín je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit a mnoha dalších.

19. pro 2019

Podpora Střední školy filmové,
multimediální a počítačových technologií (Šablony I)

Projekt Podpora Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 _035/0006683) podpořený z výzvy č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

19. pro 2019

Bezpečné klima

V roce 2017 probíhal v naší škole projekt Bezpečné klima v českých školách využitím metody tutoringu podpořený z dotačního programu Bezpečné klima v českých školách 2017.