13. srp 2019

Rekonstrukce ateliéru
Karla Zemana

Hlavním předmětem projektu je modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana pro výuku multimediální tvorby žáků.

13. srp 2019

Vybudování odborné
školní producentské firmy

Cílem projektu je vytvoření materiálního zázemí pro vznik producentské školní firmy, která by byla schopná zpracovávat reálné zakázky pro subjekty z odborné praxe.

19. pro 2019

Šablony II

Projekt Šablony je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a mnoho dalších.

19. pro 2019

Podpora Střední školy filmové,
multimediální a počítačových technologií

Projekt Podpora Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 _035/0006683) podpořený z výzvy č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

19. pro 2019

Bezpečné klima

V roce 2017 probíhal v naší škole projekt Bezpečné klima v českých školách využitím metody tutoringu podpořený z dotačního programu Bezpečné klima v českých školách 2017.