24. lis 2023

Digitalizujeme školu

Projekt uspěl ve výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu prevence digitální propasti. Dotace byla poskytnuta z Národního plánu obnovy. Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro všechny žáky.

21. lis 2023

JA Studentská firma

JA Studentská firma je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky.

2. kvě 2023

Creative Hill šablony III.

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o., je od září 2022 zapojena do projektu OPJAK. Projekt je realizován z Operačního programu Jan Amos Komenský a je hrazen z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Bude realizován do srpna 2025.

25. dub 2023

Vybudování odborných učeben 3D digitálního designu

Cílem projektu je modernizace čtyř odborných učeben, ve kterých bude probíhat výuka předmětů v návaznosti na podporovanou oblast vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.

23. lis 2022

Digitalizujeme školu

Projekt Realizace investice národního plánu obnovy MŠMT přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi a podporu prevence digitální propasti.

19. pro 2019

Bezpečné klima

V roce 2017 probíhal v naší škole projekt Bezpečné klima v českých školách využitím metody tutoringu podpořený z dotačního programu Bezpečné klima v českých školách 2017.

10. led 2022

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

3. úno 2022

Modernizace PC učebny

Cílem projektu je modernizace PC učebny a vytvoření příjemného a motivujícího prostředí pro výuku. Budou tak podporovány moderní výukové metody s využitím digitálních technologií.

6. říj 2020

Podpora mladých filmových talentů v rámci
česko-slovenské přeshraniční spolupráce

Hlavní aktivitou projektu je propojení českých studentů Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., a mládeže ze Slovenska při tvorbě filmových propagačních spotů.

5. říj 2020

Active citizens

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola připojila k programu Active Citizens, který v České republice organizuje nezisková společnost Člověk v tísni.

13. srp 2019

Rekonstrukce ateliéru
Karla Zemana

Hlavním předmětem projektu je modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana pro výuku multimediální tvorby žáků.