Podpora Střední školy filmové,
multimediální a počítačových technologií (Šablony I)

Projekt Podpora Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 _035/0006683) podpořený z výzvy č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů a podpora extrakurikulárních aktivit. V rámci našeho projektu došlo k absolvování několika vzdělávacích kurzů, využití metody CLIL ve výuce, vzájemné spolupráci pedagogů, zapojení odborníků z praxe do vyučování, vytvoření pozice Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.