Kritéria přijetí

Podmínky a kritéria talentových a přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023 jsou uvedeny v přílohách pro jednotlivá zaměření.

Předpokládaný počet přijímaných žáků zaměření mediální tvorba je 17.

Předpokládaný počet přijímaných žáků zaměření multimédia a digitální design je 17.

Předpokládaný počet přijímaných žáků zaměření vývoj počítačových her a multimediálních aplikací je 17.

V odkazech níže najdete povinnou a doporučenou literaturu nebo internetové odkazy pro přípravu k talentovým zkouškám.