Zaměření a předměty

Skladba studijních zaměření vznikla na základě důkladné analýzy trhu se středoškolským a navazujícím vysokoškolským vzděláním. Právě nabídka zaměření naší školy je logickou reakcí na dynamicky se rozvíjející trh reklamy, audiovize a prostředků nových médií. Důležitým kritériem ve vývoji koncepce výuky je zvyšující se poptávka po kvalifikovaných pracovnících tzv. kreativního průmyslu.

Naším cílem je vytvořit během výuky samostatné kreativní týmy, ve kterých bude spolupracovat vývojář s grafikem a mediálním expertem. Přesně jako v běžné pracovní praxi.

Student je pro nás klient, kterému vždy věnujeme individuální přístup v jednání. Nabízíme povinnou výuku profesionálními pedagogy z regionu. A zejména netradiční skladbu praktické výuky formou specializovaných oborových ateliérových předmětů, které zaštiťují odborníci z českého mediálního a počítačového průmyslu. Samozřejmostí je u nás neustálý technický a personální rozvoj, rychlá reakce na uplatnění nových trendů ve výuce, realizace atraktivních workshopů atd.

Koncepci školy a její předmětovou skladbu vyvíjíme s řadou osobností obchodního, kulturního a pedagogického života. Zároveň však klademe důraz na velké zastoupení mladé generace v pedagogickém sboru, což přináší našim studentům neotřelou invenci a interaktivitu do výuky.

Brožura