Školní firma

Školní firma byla založena k podpoře moderních výukových metod s využitím digitálních technologií a pro plný rozvoj znalostí a dovedností žáků školy ve vazbě na
jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Jedná se o studentskou producentskou firmu, která může nabídnout firmám práci našich studentů ve třech různých zaměřeních.

Může Vám zajistit výrobu reklamního spotu, případně navrhnout vizuální styl firmy, vytvořit webové stránky včetně web designu anebo vytvořit na míru šitý počítačový program. Potenciální zákazníci se nemusí bát o kvalitu vytvořeného díla, protože na všech projektech školní firmy se podílejí i učitelé odborných předmětů z řad profesionálů podnikajících v daném zaměření.

Nenabízíme marketingové strategie, jelikož tato specifikace není základem našich studijních zaměření.

Zájemci mohou kontaktovat školní firmu pomocí kontaktního formuláře na této stránce nebo prostřednictvím e-mailu info@creativehill.cz.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Ukázky realizovaných projektů

Mediální tvorba:

Městské divadlo Zlín - Testosteron - trailer

Městské divadlo Zlín - Pan Kaplan má stále třídu rád - trailer

Městské divadlo Zlín - Petr a Lucie - trailer

Městské divadlo Zlín - Upokojenkyně - trailer

Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací:

Národní týden manželství www.tydenmanzelstvi.cz

Multimédia a design:

Kontaktní formulář