Soutěže

Naši studenti se v průběhu roku účastní různých soutěží, kde mohou uplatnit jak odborné, tak jazykovědné a obecné znalosti nebo sportovní dovednosti:

 • komiksová soutěž Promluv ke světu bublinou!
 • designová soutěž TA-PE-TY
 • soutěž v angličtině Best in English
 • soutěž v programování Kasiopea
 • Soutěž a podnikej – tvorba podnikatelských projektů
 • Rozkvetlé město – grafický návrh na logo soutěže
 • soutěže v počítačových dovednostech Tuta Via Vitae, IT Fitness
 • Finanční gramotnost
 • Mezinárodní designová soutěž Mladý obal (Model Young Package)
 • Štafetový půlmaraton
 • Běh mírové míle
 • Festival Vandrobraní – návrhy propagačních materiálů
 • Můj první milion

a další…