Studijní plány

IMG 4392

Na této stránce najdete ke stažení přehled studijních plánů jednotlivých zaměření. Jsou označeny zaměřením a rokem nástupu studentů do školy.

Základní myšlenkou naší koncepce je, aby během studia vznikaly produkční skupiny, které budou spolupracovat na tvorbě jednotlivých úkolů. Studenti se tak naučí týmové práci, která je bude poté provázet celým jejich profesním životem.