Maturita

Termíny didaktických testů - jaro 2021

IMG 0303

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 na tyto dny:

 • 2. - 15. května 2021

Termíny konání písemné části profilové zkoušky - jaro 2021

Písemná práce z jazyka českého a anglického se bude konat v době od 1. 4. 2021.

Termíny konání ústní části profilové maturitní zkoušky – jaro 2021

Předběžný termín konání ústní části profilové maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021:

květen 2021

Konkrétní termíny profilových zkoušek určí ředitelka školy nejméně dva měsíce před jejich konáním.

Společná část maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka

Na základě novely školského zákona č. 284/2020 Sb. jsou od roku 2021 součástí společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka pouze didaktické testy.

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka

Na základě novely školského zákona č. 284/2020 Sb. nově zařazuje ředitelka Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s. r. o., do profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury konanou formou písemné práce a formou ústní zkoušky.

V samostatném dokumentu najdete školní seznam literárních děl, ze kterého si žáci zvolí 20 děl pro ústní část maturitní zkoušky. Tento seznam odevzdají ředitelce školy do 31. března 2021 prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka. Dokument obsahuje rovněž pokyny pro výběr děl do seznamu žáka.

Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka

IMG 0346

Na základě novely školského zákona č. 284/2020 Sb. nově zařazuje ředitelka Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s. r. o., do profilové části maturitní zkoušky zkoušku z anglického jazyka konanou formou písemné práce a formou ústní zkoušky.

Požadavky na ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka se vztahují k níže uvedeným tematickým okruhům týkajícím se konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní. V samostatném dokumentu najdete seznam konkrétních maturitních otázek ke 3. části ústní maturitní zkoušky.

Tematické okruhy

Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.

Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod.

Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi, společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod.

Témata

 • Osobní charakteristika
 • Rodina
 • Domov a bydlení
 • Každodenní život
 • Vzdělávání
 • Volnočasové aktivity a zábava
 • Mezilidské vztahy
 • Cestování a doprava
 • Zdraví a hygiena
 • Stravování
 • Nakupování
 • Práce a povolání
 • Služby
 • Společnost
 • Zeměpis a příroda

Profilová část maturitní zkoušky z dějin výtvarné kultury

Maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury se koná ústní formou. Žák si vylosuje jedno z dvaceti témat uvedených v samostatném souboru.

Profilová část maturitní zkoušky za jednotlivá zaměření

IMG 0396

V samostatných souborech jsou uvedena témata pro jednotlivá zaměření: vývoj počítačových her a multimediálních aplikací; multimédia a design; mediální tvorba. Maturitní zkouška se koná ústní formou, žák si vylosuje jedno z témat zahrnujících učivo dle svého zaměření.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Součástí povinné profilové části maturitní zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí v délce 15 minut. Žákům je zadána maturitní práce s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce.