Active citizens

Cílem programu Active Citizens je posílení občanské společnosti a aktivního občanství pomocí komunitních projektů s globálním přesahem. Tématem pro letošní rok je změna klimatu. Žáci se prostřednictvím aktivit učí zodpovědnosti i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby lokální komunity a spolupracovat s místními aktéry a samosprávou. Praktické i teoretické aktivity jsou propojeny tématem klimatické změny a našich možností chránit klima na místní úrovni.
Před samotnou realizací vlastních projektů žáci zkoumají svou identitu, učí se dialogu a spolupráci, objevují, co je komunita a jakou roli v ní hrají oni sami. Současně se věnují tomu, co pro ně klimatická změna znamená a jaké jsou možnosti jejího řešení.
Projekt 1Planet4All je podpořený z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Rising).