Podpora mladých filmových talentů v rámci
česko-slovenské přeshraniční spolupráce

Jako hlavní přeshraniční partner byla vybrána Miestna akčná skupina (MAS) Inovec, která podporuje území Trenčínského kraje v rámci společenského a podnikatelského prostředí, ale také občanských iniciativ, školství a volnočasových aktivit. Slovenská mládež vybere zajímavé kulturní a přírodní památky obou pohraničních zemí. Vzniknou tři krátké filmy – jeden z českého, druhý ze slovenského a třetí z česko-slovenského pohraničí. Studenti naší školy se budou podílet na projektu tvorbou filmových spotů – od návrhu scénáře, přes režii až po kompletní vytvoření propagačního videa. Výsledné práce projektu budou využívány např. v rámci cestovního ruchu ke zvýšení atraktivnosti Zlínského kraje a území MAS Inovec.