Stipendium

Stipendium 2

Kritéria pro udělování sociálního stipendia:

  • výše příjmu rodiny maximálně do 1,5násobku životního minima doložená potvrzením z územního pracoviště České správy sociálního zabezpečení
  • prospěch studenta do 1,32


Pokud jsou splněna obě kritéria po celý školní rok, dochází ke snížení školného na základě prospěchového průměru takto:

  • prospěchový průměr 1,0 po celý školní rok – snížení školného o 9000 Kč
  • prospěchový průměr do 1,32 po celý školní rok – snížení školného o 6000 Kč


Školné bude při splnění a doložení kritérií vráceno zpětně za uplynulý školní rok.