Školné

Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu ve školním roce 2023/2024, je stanoveno školné ve výši 20.000 Kč ročně a platí se zpravidla ve čtyřech splátkách po 5.000 Kč. Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Platba školného má být zasílána na účet školy - č. ú. 7798397001/5500, variabilním symbolem je rodné číslo žáka bez posledních dvou čísel.