Výsledky přijímacího řízení

V přílohách najdete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Přijatí uchazeči musí potvrdit zájem vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k rukám ředitelky Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.