Jak vyplnit přihlášku

Prihlaska

Pro přihlášení na naši školu je třeba vyplnit "modrou" přihlášku pro školy s talentovou zkouškou.

Přihlášku ke studiu posílá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce přímo na studijní oddělení školy prostřednictvím pošty, případně ji doručí osobně nejpozději 30. 11. 2020.

Tiskopis přihlášky si žák vyžádá ve své základní škole, případně si vytiskne přihlášku z přílohy na této stránce. Přihláška musí být potvrzená základní školou. Žáci z jiných škol nebo žáci s individuální výukou si vyžádají formulář přihlášky ve škole, kterou navštěvovali, a zde si nechají potvrdit dosažené výsledky posledních dvou ročníků. Místo potvrzení školy je možné k přihlášce dodat notářsky ověřenou kopii vysvědčení ze 7. a 8. ročníku ZŠ (to platí i pro uchazeče, kteří už absolvovali vyšší ročníky). V přihlášce je nutné vyplnit i kolonky na kontakty a podepsat ji (jak uchazeč, tak zákonný zástupce).

Adresa školy:
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Filmová 174
760 01 Zlín

Obor vzdělání (kód a název):
82-41-M/17, Multimediální tvorba

Součástí přihlášky musí být i vybrané zaměření (napište za kód a název oboru):

  • Mediální tvorba
  • Multimédia a digitální design
  • Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací


Potvrzení lékaře není třeba.