Termíny

Kalendář

V termínu od 8. 1. do 11. 1. 2024 proběhnou talentové zkoušky! Pozvánky byly poslány doporučenou poštou už v polovině prosince. Na všechny uchazeče se těšíme a přejeme hodně úspěchů! Rodičům se omlouváme, ale bohužel pro Vás nemáme prostory k čekání.

Ředitelka školy stanovila termíny pro konání talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na 8., 9., 10. a 11. ledna 2024. Na termín přijímacího řízení budou uchazeči pozváni dopisem.

Pokud se uchazeč nedostaví v termínu určeném v pozvánce a svoji neúčast omluví písemně nejpozději do 3 dnů ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín talentové zkoušky je stanoven na 17. 1. 2024.

Výsledky talentové zkoušky budou zaslány zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče poštou 20. ledna 2024 (kromě uchazečů, kteří budou dělat talentovou zkoušku v náhradním termínu).

V průběhu přijímacího řízení mají uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů možnost nahlédnout do složky uchazeče a vyjádřit se k podkladům, ze kterých se bude vycházet při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Tato možnost platí dle rozhodnutí ředitelky školy do 30. ledna 2024. Zájemci si musí schůzku domluvit předem přes sekretariát školy na e-mailové adrese: info@creativehill.cz.

Pořadí uchazečů dle bodového hodnocení zveřejníme v období do 5. února 2024. Seznamy budou zveřejněny na webu a vylepeny na dveřích školy.

Nebude to seznam přijatých a nepřijatých. Uchazeče bude rozřazovat celostátní sytém až po zkouškách do škol bez talentové zkoušky. Pokud ale uchazeč uvidí, že je na pozici, která odpovídá zveřejněnému počtu přijímaných uchazečů, nemusí už podávat přihlášky na školy bez talentové zkoušky. V případě, že uchazeč bude podávat přihlášky na školy baz talentové zkoušky, musí na do této přihlášky uvést i školy s talentovou zkouškou, na které odevzdával přihlášku do 30. 11. 2023. Pořadí škol určuje uchazeč dle svých priorit.

Podrobnější informace k novému systému přijímacích zkoušek najdete v příloze.