JA Studentská firma

O projektu

Hlavním cílem programu je dát studentům příležitost vyzkoušet si aktivity, situace a práce související s podnikáním na vlastní kůži. Studenti využívají podporu učitelů, konzultantů, členů JA Alumni, rodičů, školy a mnoha dalších. Principem projektu je delegovat pravomoc studentům rozhodovat o všem co se týká jejich JA firmy a dát jim zodpovědnost a prostor realizovat své nápady a myšlenky. Heslo Tomáše Bati "Dnes hra - zítra život" bylo zvoleno právě proto, že reprezentuje přístup JA Czech ke vzdělávání - možnost vyzkoušet si realizaci vlastních nápadů.

Vzdělávací program JA Studentská firma je koncipován na 1 školní rok. Výuka probíhá pod vedením učitele a doporučuje se zapojení konzultanta/mentora z praxe. Studenti mohou využít také aktivní podporu absolventského klubu JA Alumni Czech.

Záštitu nad celoročním vzdělávacím programem JA Studentská firma, soutěžním veletrhem JA EXPO a konferencí pro pedagogy a mentory JA převzal Předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil.

Průběh podnikání

Krok první
- proč začínáme podnikat, chceme zapojit mentora, společná práce na výběru předmětu podnikání, definice produktu a firmy (logo, slogan, název), odkud vzít finanční prostředky na rozjezd podnikání (základní kapitál).

Krok druhý
- příprava podnikatelského plánu - informace o firmě, právní stránka založení firmy, organizační struktura, SWOT analýza, průzkum trhu, průzkum konkurence, finanční analýza a plány, stanovení ceny produktu, propagace produktu (reklama, PR) a firemní kultura.

Krok třetí
- zde začíná paralelní činnost studentů podle jednotlivých úkolů a podle toho jakého oddělení jsou členy. Tento krok probíhá většinu roku. JA firma plánuje, vyrábí a prodává, zpracovává informace o činnosti JA firmy.

Krok čtvrtý
- účast na workshopech, soutěžích a veletrhu.

Krok pátý
- vydání Výroční zprávy firmy a likvidace firmy.

Získané kompetence a dovednosti u studenta

Osobní růst• naučí se operativně řešit vzniklé problémy• naučí se dotahovat věci do konce• lépe se naučí organizovat vlastní čas, získává vůdčí schopnosti• aplikuje kreativitu a inovace nejen v podnikání• je seznámen s principy etického chování

Komunikace a vystupování• má zkušenosti s prezentováním týmu a jeho výsledků• je zvyklý komunikovat s úřady, ostatními firmami, jednotlivci• využívá moderní komunikační a informační technologie• má možnost zdokonalit se i v komunikaci a vystupování v anglickém jazyce

Nové zkušenosti, znalosti a dovednosti • má znalosti o reálném podnikání• naučí se vnímat problémy z jiné perspektivy, v budoucím životě pak řeší problémy jinak – lépe - s uplatněním nově nabytých zkušeností ze situací, které si již prožil• má šanci vycestovat do zahraničí a zajímavě si tak rozšířit svou síť kontaktů

Týmový hráč• má schopnost týmové spolupráce• aktivně přistupuje k řešení problémů, diskutuje, přijímá kritiku a jiný názor, dosahuje kompromisu• činí rozhodnutí a nese za ně zodpovědnost

Výhody na pracovním trhu• má předpoklady pro úspěch v budoucím profesním životě• na rozdíl od svých vrstevníků má hodnotnou „pracovní“ zkušenost nejen do životopisu• hledá nové příležitosti a výzvy, je zvyklý dělat věci a práci navíc• svými zkušenostmi a výsledky se zviditelňuje a odlišuje od ostatních vrstevníků

ESP - certifikát podnikatelských dovedností

Certifikát podnikatelských dovedností ESP (Entrepreneurial Skills Pass) potvrzuje absolvování programu JA Studentská firma a je zakončen mezinárodní zkouškou z podnikatelských a ekonomických znalostí. Jeho součástí je také sebehodnocení v oblasti rozvoje měkkých dovedností.

Studenti získají jedinečnou příležitost ohodnotit své podnikatelské dovednosti a ekonomické znalosti v průběhu času a zjistit, jakého pokroku dosáhli díky své účasti v program JA Studentská firma. Závěrečná on-line zkouška má mezinárodní platnost. Certifikát ESP pomůže odlišit se v očích svých budoucích zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí od ostatních a svým držitelům dává konkurenční výhodu!

Projekt ESP je podporován firmami, předními vzdělávacími institucemi, mezinárodními organizacemi a EU. Jejich prostřednictvím otevře certifikát ESP svým držitelů dveře k realizaci jejich podnikatelským nápadů, kariérnímu rozvoji a dalším vzdělávacím příležitostem.

Certifikát ESP je uznávaný a rozpoznávaný řadou globálních, evropských a národních organizací, jmenovitě Evropskou komisí, Evropským parlamentem, obchodními organizacemi jako je EUROCHAMBERS, CSR Europe a Evropským kulatým stolem průmyslu, a dále ministerstvy vzdělávání a univerzitami.

Organizátor programu

JA Czech

Junior Achievement, o.p.s. (JA Czech) se od svého založení v roce 1919 věnuje vzdělávání studentů v oblasti podnikavosti a podnikání. Do České republiky přivezl myšlenku Junior Achievement v roce 1992 pan Tomáš Baťa. Od té doby nabízí nejen praktické ekonomické vzdělávání studentů všech věkových kategorií, ale také podporuje a prezentuje odkaz Tomáše Bati. Věříme, že myšlenky a odkaz Tomáše Bati jsou platné dodnes. Nechť pomohou studentům pochopit principy podnikání, finančního řízení, etiky podnikání a především zákaznického přístupu.

Aktuální nabídku vzdělávacích programů naleznete na stránkách www.jaczech.org.

JA Czech je součástí celosvětové sítě národních kanceláří Junior Achievement, řízené z Colorado Springs, USA, které je sídlem Junior Achievement Worldwide. Působíme na šesti kontinentech, ve více než 120 zemích celého světa, každoročně se programů Junior Achievement zúčastní vice než deset milionů mladých lidí. Více na stránkách - www.jaworldwide.org.

V Evropě se ročně účastní programů Junior Achievement téměř čtyři miliony studentů z 39 zemí. Více informací na www.jaeurope.org.

JA Alumni Czech, z.s.

JA Alumni je absolventským sdružením organizace JA Czech. Po skončení účasti v programech JA Czech nabízí studentům možnost pokračovat ve vzdělávání v oblasti podnikání a podnikavosti. Nedílnou součástí aktivit JA Alumni je i pomoc studentům, novým účastníkům programů. Obě strany tím rozvíjejí své manažerské a podnikatelské schopnosti a připravují se na vstup na trh práce.

JA Alumni je spolu s dalšími 21 národními organizacemi součástí JA Alumni Europe, které má více jak 5 000 členů. Více informací na www.jaalumni.cz.

Partneři JA Czech


Po smrti Tomáše Bati je zakladatelkou společnosti Junior Achievement o.p.s. Sonja Ingrid Baťa a jeho vnuk pan Thomas Archer Bata.

JA Czech je financována celým spektrem společností složených z českých a nadnárodních firem, jejichž přehled najdete na stránkách www.jaczech.org.