Krok do Evropy

Projekt Krok do Evropy (2017-1-CZ01-KA101-034920) je první mezinárodní projekt realizován na naší střední škole. Cíle projektu byly nastaveny tak, aby vedly k naplnění dlouhodobých plánů školy z hlediska internacionalizace a zaměřovaly se na zvýšení jazykových kompetencí učitelů, zavádění nových metod do výuky a vytvoření kvalitní spolupráce mezi školami na evropské a mezinárodní úrovni. V rámci projektu proběhlo šest mobilit třech pedagogických pracovníků. Tři kurzy byly zaměřeny na zlepšení jazykových dovedností. Další kurzy se týkaly metody CLIL, inovativních výukových metod a projektového managementu ve školním vzdělávání.