Project Management
System Barcelona

V rámci projektu Krok do Evropy (2017-1-CZ01-KA101-034920) byl mimo jiné realizován kurz A Project Management System for a Better Quality of Teaching, který proběhl v termínu od 15. – 20.10.2018 v Barceloně ve Španělsku. Kurz pořádala vzdělávací agentura Europass Teacher Academy.

Systém řízení projektů je prostředkem k úspěšnému vedení projektu, plánování, organizaci a řízení různých požadovaných aspektů. Správa projektu zahrnuje mnoho věcí, které je třeba sledovat. Musí se určit úkoly projektu, vytvořit plán, přiřadit zdroje a identifikovat a sledovat problémy a rizika. To je jen špička ledovce, projektový manažer je odpovědný za celkový úspěch projektu.

Kurz byl zaměřen teoreticky i prakticky na základní témata: komunikační nástroje, marketing, zúčastněné strany, partnerství a fundraising, řízení spolupráce. Během kurzu bylo možné prakticky vyzkoušet různé metody vhodné pro řízení projektů.