CLIL – Methodology
and ICT Tools Malta

Jeden z kurzů, který byl realizován v rámci projektu Krok do Evropy (2017-1-CZ01-KA101-034920) byl dvoutýdenní kurz CLIL – Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL ve městě St. Julian na Maltě, který proběhl v termínu od 11. – 22.6.2018.

Cílem kurzu bylo vysvětlit účastníkům kurzu princip metologie CLIL a seznámit je s vyučovacími technikami této metologie včetně zapojení ICT do učební jednotky zaměřenou na CLIL.

Kurz byl rozdělen do dvou týdnu, kdy v prvním týdnu se vyučující zaměřil na samotnou metologii CLIL. Celý týden byl proložen několika praktickými ukázkami a úkolami. Náledující týden byl již zaměřen na ICT aplikace, které mohou usnadnit a zefektivnit vyučování s využitím metologie CLIL.

Vyzkoušené nástroje:

  • Kahoot (online aplikace na vytváření kvízů a her)
  • GoConqr (je osobní učební prostředí, které studentům a učitelům umožňuje vytvářet, objevovat a sdílet vzdělávací zdroje)
  • Padlet (je online nástroj, který umožňuje vytvo­řit vir­tu­ální zeď, na kte­rou pak „lepíte“ papírky s poznám­kami, odkazy, sou­bory nebo fot­kami)
  • Puzzlemaker (aplikace na vytváření křížovek, osmisměrek a bludišť)
  • Rubistar (slouží k nastavení hodnocení žáků v rámci projektu)
  • Multidict (slovník, který nabízí možnost volby překladu z několika online překládačů)
  • Voki (kreativní nástroj, pomocí kterého lze vytvořit mluvící postavičky)
  • CLILStore (databáze již vytvořených příprav na hodinu vedenou metologií CLIL)