Innovative Teaching
Methods Řecko

Kurz „Inovativní metody výuky“ proběhl v termínu 29.1.-2.2.2018 v Piraeus (Řecko) a byl součástí projektu Eramus+ Krok do Evropy (2017-1-CZ01-KA101-034920) . Zabýval se projektovou metodou, užitím dramatizace ve výuce, vedením diskuse nad etickými dilematy, brainstormingem, mind mappingem, komunitním mapováním a terénním průzkumem. Cílem workshopu bylo uschopnit účastníky k tvorbě vyučovacích plánů a vzdělávacích obsahů využívajících výše zmíněné metody. Součástí kurzu byla teoretická východiska i praktický nácvik metod.

Vyučující:

Jean Glover
(15 let zkušenosti s vedením behaviorálních a rozvojových workshopů)

Peny Fylaktaki
(dramatička a překladatelka divadelních her)