School Leadership
Helsinki

V rámci projektu Krok do Evropy (2017-1-CZ01-KA101-034920) byl mimo jiné realizován kurz School leadership in practice, který pořádala společnost Enjoy Italy. Kurz proběhl v termínu 10.-15.9.2018 v Helsinkách ve Finsku.

Cílem kurzu bylo získat poznatky k pochopení a získání účinných metod a nástrojů pro vedení školy, uvědomit si klíčové otázky související s vedením školy. V kurzu bylo možné si prakticky vyzkoušet různé nástroje pro podporu vedení školy, řízení projektů, ale i inspirace, jak integrovat nové metody výuky. Během kurzu jsme navrhli a rozvíjeli konkrétní plán pro vedení projektu, vytvořili jsme SWAT analýzu a logický rámec projektu.

Vyzkoušené nástroje:

  • Edmodo (je sociální síť určená pro komunikaci učitelů, žáků a rodičů)
  • Padlet (je online nástroj, který umožňuje vytvo­řit vir­tu­ální zeď, na kte­rou pak „lepíte“ papírky s poznám­kami, odkazy, sou­bory nebo fot­kami)
  • Book Creator (je online nástroj na tvorbu vlastních výukových materiálů nebo tvorbu knih studentů)
  • Canva (je bezplatná webová platforma určená na tvorbu grafického materiálu, je přístupná pro všechny, bez potřeby grafických programů. Uživatelé můžou pracovat s databází fotografií a lehko upravitelných předloh)
  • Edshelf (webová stránka zaměřená na vyhledávání webů, mobilních aplikací, programů a elektronických produktů pro výuku a učení)
  • Coggle (online aplikace na tvorbu myšlenkových map)
  • Smallpdf (online software, který se specializuje na přenosný dokumentový formát (PDF) a další nástroje pro digitální dokumenty)