Kurz General
English v Londýně

V rámci projektu Krok do Evropy (2017-1-CZ01-KA101-034920) byly mimo jiné realizovány tři vzdělávací kurzy pro učitele, které byly zaměřeny na všeobecnou angličtinu. Kurzy trvaly dva týdny a proběhly v měsících prosinec 2017, březen a červen 2018.

Pro absolvování kurzů byla vybrána jazyková škola Wimbledon School of English, která je hodnocena jako jedna z nejlepších jazykových škol v Londýně. Kurzy jsou zde zaměřeny na všechny oblasti angličtiny: gramatiku, slovíčka, mluvení, poslech, výslovnost, čtení a psaní. Standardní rozsah kurzu je 20 hodin týdně.

Škola poskytuje několik možností ubytování. My jsme využili možnost studentských rezidencí, kde každý účastník kurzu má samostatný pokoj a s ostatními studenty sdílí společenské prostory a kuchyň.

Během dvou týdnů studia došlo k upevnění znalostí jazyka, které byly pak dále využity při absolvování odborných kurzů v rámci projektu Krok do evropy a při aplikaci metody CLIL do výuky.