Multimédia a digitální design

Chtěl bys objevit svět grafického designu a digitálního umění? Dej prostor své kreativní stránce. U nás se naučíš vytvářet digitální kresby, plakáty, 3D modely i tvořit vizuální efekty do filmů. Ve čtvrťáku budeš odcházet s plným portfoliem připraveným pro práci v grafických studiích i pro přijímačky na vysokou se zaměřením na design.

Využij své výtvarné nadání a kreativitu při studiu Multimédií a digitálního designu. Nacházej inspiraci a využívej možnosti dnešní techniky. Naučíme tě vše, co souvisí s multimediální tvorbou webdesignu, 2D a 3D grafiky nebo propagační grafiky. Své schopnosti uplatníš u concept artu a animačních technik, při výrobě filmu, počítačových her, počítačových animací, trikové tvorbě či reklamních spotech. K tomu všemu získáš taky základy umělecké a reklamní fotografie.

Svou maturitní práci odprezentuješ třeba v podobě 3D projektu, designu počítačové hry, návrhem vizuálního stylu instituce nebo vlastní značky nebo výstupem tradičních výtvarných prostorových nebo plošných technik.

Příklady oborových předmětů

  • Multimediální tvorba 3D (Cinema 4D, Adobe After Effects)
  • Ateliér multimediální 3D tvorby
  • Ateliér multimediální 2D tvorby
  • Animace
  • Výtvarná příprava
  • Dějiny výtvarné kultury
  • Teorie umění a analýza uměleckých děl
  • Písmo
  • Ateliér fotografie
  • Počítačová grafika
V mezinárodních soutěžích zaměřených na grafiku, jako jsou Mladý obal (Model Young Package), TA-PE-TY apod., naši studenti díky kvalitní přípravě z odborných předmětů pravidelně obsazují přední místa.

Kde najdeš uplatnění?

Jako absolvent oboru Multimédia a digitální design budeš odcházet s dovednostmi při produkci výtvarné multimediální tvorby, animované prostorové reality, propagačních tiskových materiálů a multimediálních prezentací. Na trhu práce si budeš moct vybírat mezi mnoha směry. Je jen na tobě, jestli tvá cesta povede do reklamních nebo kreativních agentur, reklamních oddělení firem, designových studií nebo třeba k filmové tvorbě, designu počítačových her nebo mobilních aplikací.