Multimédia a digitální design

Kreativní design webových stránek / Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign / Propagační grafika / Umělecká a reklamní fotografie

Obor je více koncipován pro výtvarně nadané studenty, kteří při studiu mohou uplatnit svůj vkus a talent. Student vyhledává a využívá různé inspirační zdroje, výtvarné a výrazové možnosti dnešní techniky, inovativní software. Naučí se činnosti související s multimediální tvorbou webdesignu, 2D a 3D grafiky, propagační grafiky. Svou tvůrčí činnost může věnovat concept artu a animačním technikám při výrobě filmu, počítačových her, počítačové animace, trikové tvorby či reklamních spotů. Během studia se rovněž seznámí s problematikou umělecké a reklamní fotografie.

Příklady oborových předmětů

  • Multimediální tvorba 3D (Cinema 4D, Adobe After Effects)
  • Ateliér multimediální 3D tvorby
  • Ateliér multimediální 2D tvorby
  • Animace
  • Výtvarná příprava
  • Dějiny výtvarné kultury
  • Teorie umění a analýza uměleckých děl
  • Písmo
  • Ateliér fotografie
  • Počítačová grafika
V mezinárodních soutěžích zaměřených na grafiku, jako jsou Mladý obal (Model Young Package), TA-PE-TY apod., naši studenti díky kvalitní přípravě z odborných předmětů pravidelně obsazují přední místa.

Absolvent oboru Multimédia a digitální design získá dovednosti při produkci výtvarné multimediální tvorby, animované prostorové reality, propagačních tiskových materiálů a multimediálních prezentací. Budoucí uplatnění na trhu práce je pro tyto maturanty velice široké, nabízí jim šanci zaměstnání v reklamních a komunikačních agenturách, reklamních odděleních obchodních a průmyslových společností, designových studiích, dále v sektoru průmyslového videa, ve výstavnictví a expoziční činnosti. Mohou se věnovat animované filmové tvorbě nebo pracovat v softwarových studiích zabývajících se vývojem počítačových her a grafiky do mobilních aplikací. Student maturitního ročníku může svou práci prezentovat například 3D projektem, designem počítačové hry, návrhem vizuálního stylu instituce nebo vlastní značky, výstupem tradičních výtvarných prostorových nebo plošných technik.