Vývoj počítačových her
a multimediálních aplikací

Programování Java, PHP, C++, MySQL / Počítačové sítě / HTML a CSS / Ateliér počítačových her / Ateliér mobilních aplikací / Internet a sociální síť / Robotika / Laboratoře hardware

Informační technologie hýbou světem. Každý den v tomto oboru vznikají nové produkty, modernizují se vývojové nástroje a objevují se revoluční vědecké poznatky, díky nimž se tento obor neustále rozvíjí. Potkáváme se s ním doslova na každém rohu – mobilní telefony, počítače, tablety, domácí spotřebiče, automobilový průmysl, energetický průmysl, obchodování atd. Ve všech těchto odvětvích je vysoká poptávka po kvalitních aplikacích, které budou spolehlivě plnit svůj účel. Nejde však jen o aplikace. Současný herní průmysl rovněž vyžaduje zkušené programátory, jinak by nemohly vznikat žádané herní tituly. Poptávka po kvalitních programátorech, ať už v oblasti her či aplikací, je stále vyšší, než dokáží pokrýt absolventi technických škol.

Příklady oborových předmětů

  • Programovací jazyk Java
  • Databázové systémy a MySQL
  • Programování 3D počítačových her
  • Internet, el.komunikace a sociální sítě
  • Ateliér mobilních aplikací
  • Robotika
  • Programování v C++
  • Ateliér multimediálních aplikací
  • Programování v PHP
Student zaměření „Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací“ se seznámí s technologiemi, jejichž výběr je odvozen z aktuálního stavu poptávky IT firem. Systém výuky je nastaven tak, aby si žák jednotlivé technologie osvojil do té míry, že je bude schopen samostatně a plnohodnotně v praxi používat.

Mezi základní dovednosti, které se student během studia naučí, patří např. schopnost porozumět a vytvářet vlastní algoritmy, tvorba webových stránek pomocí HTML 5 a CSS 3, orientace v hardwarovém a softwarovém vybavení počítače a v neposlední řadě i základní znalost počítačových sítí. Pro tvorbu složitějších a náročnějších projektů je však nutné znát i jiné technologie. Proto se student seznámí i s možnostmi oživení webových stránek pomocí programovacích jazyků JavaScript a PHP. S tím souvisí i znalost aktuálních možností ukládání dat pomocí databázových systémů, které jsou rovněž součástí studijního plánu; konkrétně v současnosti ještě stále nejvíce využívaný jazyk SQL a jeho aktuálně největší konkurent mongoDB. Vývoj desktopových aplikací je vyučován v jazycích Java a C++ a u mobilních aplikací je pak zaměřen na operační systém Android. Významným zpestřením oboru je výuka programování 2D a 3D počítačových her v prostředí Unity, v němž je vytvořena řada současných herních hitů, jako je např. Hearthstone: Heroes of Warcraft, Cities: Skyline nebo Angry Birds. Vývoj her je doplněn virtuální realitou.

Kromě oborových předmětů získá student výtvarnou průpravu, základy umělecké a průmyslové fotografie. Seznámí se s dějinami výtvarné kultury, marketingem a teorií reklamy. Pronikne rovněž do tajů robotiky. Má také možnost vyzkoušet si práci v týmu – buď s dalšími vývojáři, nebo v rámci mezioborové spolupráce se studenty zaměření „Multimédia a digitální design“ a „Mediální tvorba“.