Za inspirací
do Evropy

Projekt Za inspirací do Evropy (2018-1-CZ01-KA101-047435) byl zaměřen na vzdělávání pedagogů formou absolvování zahraničních kurzů. V projektu se uskutečnilo celkem pět mobilit pro pět učitelů. Cílem projektu bylo zvýšení jazykových kompetencí učitelů, zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků, zavádění nových metod do výuky, využívání moderních technologií ve výuce a zdokonalení vedení a řízení školy.

Učitelé se zúčastnili těchto kurzů:
Activate your Artistic Sensitivity ve Florencii, Itálie (březen 2019)
Language, methodology & culture Brighton, Velká Británie (únor 2019)
Multimedia learning environment Terracina, Itálie (červenec 2019)
School Leadership, Bath, Velká Británie (říjen 2019)

Za inspiraci do evropy