Activate your Artistic
Sensitivity Florence

Activate your artistic sensitivity

V projektu Za inspirací do Evropy (2018-1-CZ01-KA101-047435) byl mimo jiné realizován kurz Activate your Artistic Sensitivity: Art Psychology and Video Making, který proběhl v termínu od 18.-29. 3. 2019 ve Florencii v Itálii. Kurz pořádala vzdělávací agentura Europass Teacher Academy.

Art Psychology – cílem kurzu bylo seznámit účastníky s aktivitami, které mohou prohloubit vnímání – k okolí, k sobě samému – skrze aktivity, pracovat více multidisciplinárně, hledat nové způsoby výuky, skrz kreativní přístup a postupy pracovat s žáky ve vyučování, jak s těmi bez znevýhodnění, tak i s žáky s jakýmkoli znevýhodněním (fyzickým, psychickým).

Video making – tento kurz byl zaměřen na to, jak mohou audio-vizuální nástroje pomoci studentům a učitelům ve výuce (zapojení do výuky moderní technologií, škola hrou, učení se pomocí zapojení více smyslů, zábavnějším způsobem). Naučili jsme se, jak používat různé nástroje, programy, aplikace pro zpracování fotografií, videí, prezentací apod. ve výuce.

Zde jsou konkrétní příklady:

OBS Studio (program pro tvorbu videí, např. skrze nahrávání obrazovky počítače)
Genially (nástroj pro prezentace)
Edpuzzle (výuková interaktivní videa, možnosti vlastní úpravy stávajících videí)
Education GPS (portál věnující se školským systémům po celém světě)