School Leadership

V rámci projektu Za inspirací do Evropy (2018-1-CZ01-KA101-047435) byl také realizován kurz School Leadership. Tento kurz se konal v anglickém lázeňském městě Bath v termínu od 30. 9. do 4. 10. 2019 a byl pořádán vzdělávací organizací Merganser Consulting Ltd.
Kurz byl zaměřen na podporu a vzdělávání pedagogů ve vedoucích pozicích, zejména tedy ředitelů a jejich zástupců. Součástí programu byly přednášky a následné diskuze na různá témata, například inspirativní vedení aneb jak efektivně pracovat s rozmanitými členy pedagogického týmu, strategické plánování finančních zdrojů, autoevaluace školy nebo práce s žáky s individuálními vzdělávacími potřebami.
Kromě přednášek jsme měli možnost navštívit dvě místní školy, což byla velmi zajímavá a přínosná zkušenost. Mohli jsme se podívat, jak probíhá výuka v několika hodinách, a také mluvit s vedením škol. Přestože anglický systém vzdělávání se v mnoha věcech liší od českého, byla tato příležitost velmi obohacující.
Po celou dobu jsme také mohli sdílet zkušenosti ohledně vedení školy s kolegy z jiných evropských škol, kteří se kurzu také zúčastnili. Díky vzájemné otevřenosti jsme se tak mohli společně povzbudit a předat si praktické rady do naší práce s učiteli, žáky i jejich rodiči.