Language, Methodology
& Culture Brighton

V rámci projektu Za inspirací do Evropy (2018-1-CZ01-KA101-047435) byl mimo jiné realizován kurz Language, Methodology & Culture (https://bit.ly/2YZpf9f), který proběhl v termínu od 21. ledna do 1. února 2019 v Brightonu ve Spojeném království. Kurz pořádala vzdělávací organizace English Language Centre.

Tento kurz má napomoci rozvoji jak všeobecných dovedností v rámci anglického jazyka, tak i samotné metodologie výuky tohoto předmětu. Účastníci si prakticky vyzkoušeli mnoho osvědčených metod, např. práce s technologiemi v hodině cizího jazyka, kreativní metody pro výuku gramatiky, techniky pro trénování výslovnosti či využití vypravování a dramatizace v hodině cizího jazyka.

Kurz byl zaměřen teoreticky i prakticky. V ranních hodinách probíhaly lekce General English, ve kterých se mohli účastníci nejen inspirovat vedením výuky a využitím technologií, ale také se v rámci anglického jazyka zdokonalit ve svých dovednostech. V odpoledních hodinách potom probíhal samotný kurz metodologie, v této části si účastníci prakticky vyzkoušeli zajímavé formy výuky.

Kurz velmi napomohl vhledu do nejnovějších změn jak v cizím jazyce, tak i v metodologii. Několik z vyzkoušených metod lze implementovat i do vyučovacího procesu s žáky.