VR Science Lab

Projekt „VR Science Lab“ (2019-1-CZ01-KA229-061116) je spolupráce pěti škol z České republiky, Rumunska, Chorvatska, Turecka a Španělska. Cílem projektu je vytvoření vědecké laboratoře ve virtuální realitě a vytvoření výukových plánů pro široké využití v předmětech chemie a fyzika. Virtuální realita umožňuje studentům přejít od pouhého „učení“ předmětu k „cítění“ obsahu. Školy jsou často nuceny vynechat určité učební nástroje z důvodu rozpočtových limitů. Žáci základních nebo středních škol mají často omezený přístup k experimentům. Myšlenkou vývoje laboratoře je mít studentské týmy, které budou plnit úkoly potřebné pro jeho vytvoření.

Týmy budou:

 • Vědecký tým
 • Tým programátorů
 • Tým designérů

Tyto týmy budou složeny ze studentů z každé země. Mezi setkáními mobility budou týmy stále pracovat na svých úkolech pomocí různých možností komunikace a sdílení dat (eTwinning, webová stránka projektu …). Důležitou součástí projektu je zvyšování jazykových dovedností učitelů a studentů. Při práci v mezinárodních týmech a během projektových setkání a mobilit budou účastníci používat cizí jazyky jako způsob komunikace. Jako nejrelevantnější specifikujeme následující obecné cíle našeho projektu:

 • zlepšení úrovně klíčových schopností a dovedností (IKT)
 • zvýšit zájem o vědu a technologii
 • používat přístup STEM
 • vyměňovat si pedagogické zkušenosti a zajistit profesní rozvoj učitele
 • posílení evropského pocitu identity a zdokonalení anglického jazyka
 • posílení mezinárodní spolupráce
 • podporovat modernizaci vzdělávání
 • zvýšit příležitosti pro mobilitu mladých studentů ve vzdělávání

Chceme připravit výsledky projektu, které lze šířit a používat, a to jak v zúčastněných školách, tak v dalších, které by mohly používat učební materiály nebo pracovní postupy.