První kroky v projektu

První mezinárodní setkání učitelů ze všech škol zapojených do programu se konalo v Brně a ve Zlíně ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2019.
Během setkání byly znovu definovány cíle projektu, rozpočet, rozdělení práce mezi partnery, stanovily se termíny pro následné mobility a řešily se další podrobnosti programu.
Na období do února 2020 byly naplánovány tyto činnosti:
- vytvořit webové stránky a sociální sítě (nákup domén)
- vybrat experimenty použitelné do laboratoře a sepsat postup (každá země zpracuje 2 experimenty, celkem tedy bude 10 experimentů)
- vytvořit úkoly pro práci ve skupinách

Během pobytu ve škole se učitelé účastnili kurzu modelování ve 4D Cinema, navštívili science centrum Vida v Brně a absolvovali workshop o virtuální realitě. Dohodli jsme se na komunikačních kanálech, které budeme používat (skupina na Facebooku, úložný prostor na Google Drive).
Z návrhů všech škol jsme v anonymním hlasování zvolili logo projektu. Zároveň jsme určili termín prvního výjezdu se studenty, a sice březen 2020.

Domluvili jsme se, že studenti do první mobility v březnu v Malaze by měli zvládnout:
- seznámit se s platformou unity3d a programem 4D Cinema
- seznámit se se setem na VR realitu Oculus
- vytvořit prezentaci členů skupiny pomocí videa nebo jiných aplikací
- vytvořit návrhy designu laboratoře