Místo do ciziny na Zoom

Projekt „VR Science Lab“, tak jako všechno ostatní, poznamenala pandemie Covidu, proto se jeho realizace částečně přesunula do online prostoru, kde spolu týmy komunikovaly přes platformu Zoom a plnily jednotlivé úkoly, které z projektu vyplývají. Byla vytvořena webová stránka vrsciencelab.eu, logo projektu, žáci společně pracovali na e-učebnici popisující chemické a fyzikální experimenty, které se staly předlohou pro tvorbu aplikace pro VR, a na 3D chemických modelech.
Online setkání, které nahradilo první mobilitu do Španělska, se zaměřilo na zopakování cílů projektu, další termíny a kroky v projektu, workshopy na téma Unity, Blenderu, 4D Cinema a VR (5 dní), rozdání úkolů a zodpovědností za jednotlivé aktivity.