Konečně kompletní

Hostitelé z Rumunska překvapivě zahájili projekt v Římě, kde měli přítomní možnost poznat historické památky. Konečně se setkaly týmy ze všech zemí. Během pobytu v Rumunsku pracovali žáci na stránkách projektu, učebních plánech a jejich šablonách. Ve volném čase navštívili účastníci místní agrofarmu a město Tirgu Neamt.