První setkání

První říjnový den proběhlo úvodní setkání skupiny žáků zapojených do
programu Active Citizens. Bylo vybráno 12 žáků od 1. po 3. ročník. Během
úvodního workshopu jsme se zaměřili na vzájemné seznámení žáků,
představení projektu a vyjasnění jeho jednotlivých fází. Žáci sdíleli
svoje přání a obavy s ohledem na vývoj celého projektu. Stanovovali jsme
si vhodné způsoby komunikace a spolupráce a odpovědnosti žáků a
učitelů. Zároveň jsme si definovali, kdo je aktivní občan.