Creative Hill šablony III.

Cíle projektu:

  • rozvoj školy v oblasti poskytování odborného poradenství kariérního, možnosti skupinové a individuální psychologické pomoci, v oblasti spolupráce školy a zaměstnavatelů a začleňování odborníků do výuky
  • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory odborného růstu a rozvoje sociálně pedagogických kompetencí pracovníků školy a implementace nových forem výuky
  • sdílení odborných témat veřejnosti a prohloubení spolupráce s dalšími zájemci a institucemi i mimo školní výuku