There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning

V rámci projektu STEAM na Creative Hill byl mimo jiné realizován kurz There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning, který proběhl v termínu od 25. do 30. listopadu 2019 v Barceloně ve Španělsku. Kurz pořádala vzdělávací organizace Europass Teacher Academy. Byl určen zejména těm pedagogům, kteří chtějí integrovat nejrůznější webové aplikace do své učitelské praxe. Tyto aplikace jsou již dlouhou dobu běžnou součástí učebny 21. století a poskytují jednak mnoho příležitostí pro vyšší úroveň myšlení ve třídách,jednak značný prostor pro kreativní projev studentů. Dostalo se nám praktických ukázek některých z nejpopulárnějších aplikací pro výuku studentů napříč širokou škálou předmětů. Tyto aplikace se nám ve velké míře daří všestranně využívat tak, aby byly výstupy z nich pro naše žáky
co nejpřínosnější a zefektivnily jejich studijní techniky. Aplikace mohou sloužit například pro strukturování informací, pro lepší analýzu, porozumění, systematizaci učiva či vytváření a zaznamenávání nových nápadů.