Teaching in a 21st Century

Kurz Teaching in a 21st Century se uskutečnil od 17. do 22. 2. 2020 ve Funchalu na Madeiře. Byl zaměřen na poznávání kompetencí, které jsou potřeba při vzdělávání ve 21. století. Účastníkům kurzu byly prezentovány možnosti, jak lze posunout klasické vzdělávání (frontální výuku, učebnice apod.) do novějšího pojetí výuky. Mezi kompetence patří ve výukové oblasti: kritické myšlení a řešení problémů, komunikace a spolupráce, tvořivost a inovace, v oblasti digitální gramotnosti: informační gramotnost, mediální gramotnost, gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). V angličtině jsou tyto kompetence často označovány jako 4C:
- Critical Thinking (kritické myšlení)
- Creativity (kreativita)
- Collaboration (spolupráce)
- Communication (komunikace)
Hlavním cílem kurzu bylo rozvíjení digitálních dovedností. Byly zde představeny aplikace pro výuku (např. Mentimeter, tvorba QR kód, Emaze, nástroje Google Education), pro virtuální a rozšířenou realitu (Augment, Virtuali-tee, Quiver) nebo pro využití robotů ve výukovém procesu.
Podrobněji jsme si vyzkoušeli Etwinning a přiblížili si možnosti spolupráce se zahraničními školami. Seznámili jsme se i s nabízenými on-line kurzy pro učitele European Schoolnet Academy.
Část kurzu jsme využili I k návštěvám místních škol pro čerpání příkladů dobré praxe od zdejších učitelů a k poznávání specifické historie a kultury tohoto nádherného ostrova.