Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond

V rámci projektu STEAM na Creative Hill byl mimo jiné realizován kurz Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond, který proběhl v termínu 2. – 7. 12. 2019 v Barceloně ve Španělsku. Kurz pořádala vzdělávací agentura Europass Teacher Academy a cílem bylo seznámit účastníky s psychologií a teorií umění po teoretické stránce i v rámci praktických cvičení. Účastníci si vyzkoušeli aktivity rozvíjející kreativní učení a samotnou kreativitu studentů, různá skupinová i individuální cvičení vedoucí k lepšímu vzájemnému porozumění i vlastní sebereflexi.