Třídní v tréninku

Od září až do prosince se naši 4 pedagogové účastnili Tréninku pro třídní učitele pořádaném společností MADIO z.s. ve Zlíně. Během celkem 10 dní se spolu s dalšími učiteli vzdělávali v tématech péče o třídní kolektiv, nastolení a udržování zdravých vztahů, dostali tipy do třídnických hodin a na různé aktivity včetně postupu a řešení případné intervence. Odměnou nám budiž šťastné a funkční kolektivy, které se těší do školy!

Na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet jednotlivé ověřené aktivity či metodiky, které jsou cílené na udržování zdravého třídního kolektivu. Také jsme se během tréninku věnovali intervenční a pointervenční práci se třídou. Přínosné bylo i setkání s kolegy z jiných základních či středních škol, s nimiž jsme si mohli vyměnit cenné zkušenosti z praxe třídního učitele a případně tak porovnat přístupy k výkonu práce na různých stupních českého vzdělávacího systému.
— Jaromír Švejda