Dlouhých 24 hodin

Koncem listopadu proběhla v Brně programátorská soutěž pro studenty středních škol AT&T HACKATHON 2019, které se zúčastnili i naši studenti 3. B zaměření na vývoj multimediálních aplikací. Tématem letošního ročníku soutěže byly Technologie budoucnosti. Všichni účastníci měli pouhých (ale i dlouhých) 24 hodin na to, aby vytvořili a naprogramovali funkční produkt či aplikaci. Výsledky své práce soutěžící následně prezentovali před odbornou porotou. Projekt našich studentů nám přiblížil jeden z členů týmu, Adam Smetana: „Dělali jsme na informačně-interaktivním systému pro vesnice. Cílem bylo vytvořit aplikaci, která by více spojila a podpořila lokální komunitu na vesnici a vztah mezi občanem a úřadem. Úřad by mohl získávat přímo zpětnou vazbu od občana, sdílet připravované akce a novinky. Občan by se dozvěděl vše o dění v místě svého bydliště a mohl se aktivně zapojovat do chodu vesnice.


Všechny soutěžní projekty jsou k nahlédnutí na: https://www.hackster.io/att_hackathon_2019