Křach!

Už měsíc předtím, než proběhly dny otevřených dveří, vyráběli studenti naší školy vánoční dárky v britském stylu – krabičky ve tvaru velkého bonbonu s překvapením a třaskavým proužkem uvnitř. Tzv. „crackers“ se pak návštěvníkům školy nabízely za příspěvek na hnutí Mary’s Meals, které si dalo za cíl nasytit hladovějící děti v nejchudších zemích světa a současně jim poskytnout vzdělání. Do projektu se zapojuje čím dál víc lidí po celém světě – ať už tím, že organizují rozmanité fundraisingové akce, nebo pravidelným finančním příspěvkem. Výtěžek naší školní akce zatím činí 12.455 Kč. Tato částka nasytí téměř 30 dětí po celý školní rok! Jakmile se všechny „crackers“ doprodají, peníze budou zaslány na účet české pobočky Mary’s Meals v Brně. Velký dík patří všem studentům, jejich rodičům i učitelům, kteří poskytli materiál či přispěli výrobou, prodejem nebo zakoupením „crackerů“. Společně jsme tak udělali další krůček v boji s hladomorem!