Projekt Erasmus+
partnerství mezi školami

V termínu 18. – 22. 3. 2019 uspořádala Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií setkání účastníků projektu 3Ducation Through Cultural Voyages (číslo projektu 2017-1- CZ01-KA219- 035595) v rámci programu Erasmus+ partnerství mezi školami.

V termínu 18. – 22. 3. 2019 uspořádala Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií setkání účastníků projektu 3Ducation Through Cultural Voyages (číslo projektu 2017-1- CZ01-KA219- 035595) v rámci programu Erasmus+ partnerství mezi školami. Cílem projektu je vytvořit 3D počítačovou znalostní hru ve virtuální realitě založenou na kulturním dědictví každé země. Projekt je realizován od září roku 2017 a končit bude v červnu 2019. Koordinátorem projektu je naše škola a dalšími účastníky jsou:

  • 1st GENERAL LYCEUM OF ILION, Atény, Řecko
  • 51 SECONDARY SCHOOL "ELISAVETA BAGRYANA", Sofie, Bulharsko
  • BILBUNGESZENTRUM FüR INFORMATIONSVERARBEITENDE BERUFE E. V., Paderborn, Německo

Nezbytnou součástí realizace evropských programů Erasmus+ je mobilita žáků a učitelů v Evropě. Žáci středních škol se podílejí na aktivitách v nadnárodních skupinách a získávají aktivní zážitkové zkušenosti. Tyto výsledky se dostávají do školní komunity prostřednictvím výstupů, jako jsou workshopy a prezentace, tvorba webových stránek, plakáty, letáky, dotazníky a podobně.

Setkání ve Zlíně bylo poslední mobilitou v projektu. Do této mobility bylo zapojeno celkem 32 žáků ze všech partnerských škol a 8 učitelů.

První den byli účastníci oficiálně přivítáni v naší škole. Žáci z každé země prezentovali dosavadní výsledky práce na projektu. Poté byli žáci rozděleni do mezinárodních pracovních skupin a byly jim zadány úkoly. Projekt je velmi náročný a je velkou výzvou pro všechny zúčastněné. Hra samotná se skládá ze čtyř hlavních místností, ve kterých hráč řeší různé typy hádanek. Celou hru je možné si zahrát i ve virtuální realitě.

Během této mobility jsme se zaměřili i na marketingovou stránku hry. Byly vytvořeny webové stránky, stránky na sociálních sítích, návrhy propagačních předmětů, plakáty ke hře a podobně.

Učitelé a žáci se měli možnost seznámit s historií Zlína při návštěvě výtahu Jana Antonína Bati v 21. budově a Muzea Zlína a s historií a krásami valašského regionu při prohlídce skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a výletu na Pustevny.