Setkání koordinátorů
projektu Erasmus+ KA2

Ve dnech 30.11. – 3.11. 2017 proběhlo první setkání koordinátorů projektu Erasmus+ v Praze a ve Zlíně. Cílem setkání bylo naplánovat program a harmonogram následujících setkání v ostatních zemích a zadat úkoly, které bude každá země v projektu plnit.

Ve dnech 30.11. – 3.11. 2017 proběhlo první setkání koordinátorů projektu Erasmus+ v Praze a ve Zlíně. Cílem setkání bylo naplánovat program a harmonogram následujících setkání v ostatních zemích a zadat úkoly, které bude každá země v projektu plnit. Během setkání se dohodlo na úkolech, na kterých se bude pracovat do prvního setkání studentů, a zároveň se podrobně naplánovaly úkoly, kterými se budou studenti zabývat během první mobility.

Během setkání proběhlo několik aktivit. Vzhledem k tomu, že část hry je plánováno vytvořit ve virtuální realitě, byl jeden z bodů programu návštěva virtuálního studia. Ve Zlíně proběhla přednáška Marka Zemana o game designu.

První setkání studentů zapojených do projektu proběhne v únoru 2018 v Bulharsku.