Erasmus+ KA2
spolupráce mezi školami

Od 1. září 2017 je naše škola součástí dvouletého projektu probíhajícího v rámci programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Strategická partnerství mezi školami. Projekt se nazývá 3Ducation through cultural voyages a jedná se o partnerství mezi čtyřmi evropskými školami

Od 1. září 2017 je naše škola součástí dvouletého projektu probíhajícího v rámci programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Strategická partnerství mezi školami. Projekt se nazývá 3Ducation through cultural voyages a jedná se o partnerství mezi čtyřmi evropskými školami (Česká republika, Řecko, Bulharsko, Německo), naše škola je koordinátorem projektu. Hlavním cílem projektu je vytvořit 3D znalostní dobrodružnou hru v programu Unity. Části hry budou realizovány ve virtuální realitě. Při vytváření této hry studenti prozkoumají, vyhledávají a osvojí si znalosti z mnoha různých oborů (ICT, umění, věda, historie, jazyk atd.) a budou zkoumat historii své vlastní země a historii jiných zemí. Nedílnou součástí je vytvoření mezinárodních studentských týmů, které budou odpovídat za jednotlivé části v celém procesu vývoji hry.

V rámci projektu proběhnou dvě mezinárodní setkání koordinátorů projektu – v říjnu 2017 v České republice a v září 2018 v Řecku a čtyři mobility učitelů a studentů – v únoru 2018 v Bulharsku, v dubnu 2018 v Řecku, v listopadu 2018 v Německu a v květnu 2019 v České republice.