3Ducation through
cultural voyages

Projekt „3Ducation through cultural voyages“ (2017-1-CZ01-KA219-035595_1) probíhal v období září 2017 do června 2019. Jednalo se o spolupráci mezi čtyřmi školami z České republiky, Německa, Řecka a Bulharska. Naše škola byla koordinátorem projektu. Cílem projektu bylo vytvořit 3D počítačovou hru v programu Unity. Studenti z každé zapojené země vytvořili část hry a všechny části byly spojeny do jedné počítačové hry. Vytvořená hra kombinuje prvky znalostní a dobrodružné hry. Část hry je vytvořena ve virtuální realitě.

Naše hra je inspirovaná Escape room. Hráč je uzavřený v místnosti, musí prozkoumat okolí, najít nápovědy a vyřešit hádanky, aby se dostal z místnosti. Ve hře jsou čtyři místnosti, které jsou specifické pro každou zemi a souvisí s historií země nebo města. Během tvorby hry studenti poznávali kulturu, jazyk, zvyklosti jiných zemí. Na vývoji hry pracovali studenti v týmech a každý tým byl zodpovědný za danou část.

Byly vytvořeny týmy:

  • designéři hry (scénáristi)
  • programátoři
  • designéři (2D a 3D grafika)
  • marketingový a propagační tým

Tyto týmy se skládali ze studentů z každé země. Mezi mobilitami studenti pracovali společně na zadaných úkolech a používali různé komunikační prostředky (např. Redmine).

Mobility během projektu

Výstup z projektu

Náhled do hry

Baťův výtah a zlínský mrakodrap

Hrad Sparrenburg