27. dub 2020

Bývalí studenti na nás nezapomínají

23. dub 2020

Nápady nic nezastaví

27. úno 2020

Ze šatny je malířské plátno

25. úno 2020

Jak na komiks

Zájemci o komiksovou tvorbu se mohli zúčastnit přednášky a konzultací s komiksovou tvůrkyní a animátorkou Kateřinou Čupovou.

18. úno 2020

Škola žije i v noci

V pátek 14. 2. v 8:00 odstartovala ve škole soutěž v programování Hackathon, které se účastnili naši žáci. Cílem Hackathonu bylo vytvořit a naprogramovat aplikaci nebo hru na téma vzdělávání, a to v časovém limitu 24 hodin. Soutěžilo devět tříčlenných týmů a jeden jednočlenný. Po dlouhých a vyčerpávajících 24 hodinách programování zvítězili žáci druhého ročníku Adam Prokop, Adam Novák a Ondřej Polách. Stříbro si odnesl Thomas Orlita a třetí příčku obsadili třeťáci Dominik Machalík, Leon Holub a Petr Nosek. Vítězům gratulujeme!

14. úno 2020

Vesmírné lebky pomáhají

Část zisku z prodeje vlastního komiksu věnuje náš student Charitě Zlín.

3. pro 2019

Křach!

Už měsíc předtím, než proběhly dny otevřených dveří, vyráběli studenti naší školy vánoční dárky v britském stylu – krabičky ve tvaru velkého bonbonu s překvapením a třaskavým proužkem uvnitř. Tzv. „crackers“ se pak návštěvníkům školy nabízely za příspěvek na hnutí Mary’s Meals, které si dalo za cíl nasytit hladovějící děti v nejchudších zemích světa a současně jim poskytnout vzdělání. Do projektu se zapojuje čím dál víc lidí po celém světě – ať už tím, že organizují rozmanité fundraisingové akce, nebo pravidelným finančním příspěvkem. Výtěžek naší školní akce zatím činí 12.455 Kč. Tato částka nasytí téměř 30 dětí po celý školní rok! Jakmile se všechny „crackers“ doprodají, peníze budou zaslány na účet české pobočky Mary’s Meals v Brně. Velký dík patří všem studentům, jejich rodičům i učitelům, kteří poskytli materiál či přispěli výrobou, prodejem nebo zakoupením „crackerů“. Společně jsme tak udělali další krůček v boji s hladomorem!

15. lis 2019

Dlouhých 24 hodin

Koncem listopadu proběhla v Brně programátorská soutěž pro studenty středních škol AT&T HACKATHON 2019, které se zúčastnili i naši studenti 3. B zaměření na vývoj multimediálních aplikací. Tématem letošního ročníku soutěže byly Technologie budoucnosti. Všichni účastníci měli pouhých (ale i dlouhých) 24 hodin na to, aby vytvořili a naprogramovali funkční produkt či aplikaci. Výsledky své práce soutěžící následně prezentovali před odbornou porotou. Projekt našich studentů nám přiblížil jeden z členů týmu, Adam Smetana: „Dělali jsme na informačně-interaktivním systému pro vesnice. Cílem bylo vytvořit aplikaci, která by více spojila a podpořila lokální komunitu na vesnici a vztah mezi občanem a úřadem. Úřad by mohl získávat přímo zpětnou vazbu od občana, sdílet připravované akce a novinky. Občan by se dozvěděl vše o dění v místě svého bydliště a mohl se aktivně zapojovat do chodu vesnice.


Všechny soutěžní projekty jsou k nahlédnutí na: https://www.hackster.io/att_hackathon_2019

7. lis 2019

Konference The 3D Design + Motion Tour

V Praze proběhla konference The 3D Design + Motion Tour, kterou pořádala společnost Maxon, výrobce grafického softwaru Cinema 4D, který učíme i u nás ve škole. Proto zde nechyběli naši grafici ze třetího ročníku. Na pódiu se vystřídali světoví specialisté z oboru 3D tvorby a přednášeli v angličtině o svých projektech a novinkách na poli 3D motion designu. Žáci si tak mohli procvičit anglickou terminologii v tomto oboru.
Navíc měli studenti možnost probrat s odborníky své osobní projekty a jako bonus získali zdarma na omezenou dobu licence na několik typů softwaru, které byly na konferenci představeny.

5. lis 2019

Studenti versus senioři

S problematikou stáří se blíže seznámili naši studenti 4. ročníku, kteří pro Krajský úřad Zlínského kraje v rámci akce „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2019“ natočili dva spoty. Ty apelují na aktivní přístup k životu lidí ve vyšším věku a na mezigenerační vzájemnost. Natáčení bylo podle vyjádření účinkujících i filmového štábu obohacením pro všechny generace.